Voorbereiding in volle gang

Op de hackathon worden zoveel mogelijk relevante datasets beschikbaar gesteld. Om hiervan een goede inventarisatie te maken, vond op 19 december een brainstorm plaats onder leiding van de Open State Foundation.

Met medewerkers van onder andere het CBS, UWV, DUO en ROC Aventus is nagedacht over welke datasets relevant zijn om vraagstukken rond aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in Apeldoorn te onderzoeken. Een geslaagde bijeenkomst! In de komende maanden wordt hieraan een vervolg gegeven.