Partner worden?

De hackathon Hack de Toekomst komt tot stand in samenwerking tussen verschillende partners. De grote meerwaarde van het project is de gezamenlijke aanpak tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Omdat in deze samenwerking de kracht van het netwerk wordt aangesproken, vinden wij het belangrijk dat partners een link hebben met het thema van de hackathon: onderwijs, arbeidsmarkt en data-analytics of -visualisatie. 

Wil je samenwerken om van dit evenement een succes te maken? En wil je zichtbaarheid geven aan je betrokkenheid bij het thema? Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, die we graag persoonlijk toelichten. Neem contact met ons op via onderstaand formulier!

Bedrijf
Organisatie
Onderwijsinstellingen
Ander

Heeft u een vraag over de hackathon?

@contact@hackdetoekomst.nl

Gemeente Apeldoorn 055 580 21 76

Contact adres (niet het adres van de hackathon)

Stationsplein 50
Postbus 9033
7300 ES
Apeldoorn