Nieuwe workshop: Ethisch datagebruik

Ethische afwegingen spelen een steeds grotere rol bij softwareprojecten waarbij data gecombineerd worden. Dit geldt in het bijzonder als het gaat om gegevens van (groepen) mensen. Wetgeving loopt doorgaans achter op de publieke opinie over wat wenselijk is qua gebruik van deze gegevens. Ook is er meer aandacht nodig voor privacy maar ook dat is soms een lastig begrip in de praktijk.

Big data, Artificial Intelligence en aanverwante technologieën bieden bijna onbegrensde mogelijkheden voor het analyseren en voorspellen van gedrag. Met deze opkomst worden steeds vaker toepassingen en besluitvorming gebaseerd op interpretatie van data. Maar hoe ‘waar’ zijn deze data? Hoe voorkomen we dat onze menselijke subjectieve vooroordelen niet worden ingebakken in technische oplossingen? En hoe kunnen data-analyses leiden tot beperking van democratie of toename van oneerlijkheid? In deze workshop zullen we diverse voorbeelden bespreken en in discussie gaan over concrete situaties.

Dr. Robin Effing is Lector Digital Intelligence bij Saxion Hogeschool en docent bij de Universiteit Twente. In zijn onderzoeksgroep staan Digital Strategy, data-ethiek, AI, Social Networks centraal.