Ministerie van OCW

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de mogelijkheden verkend van data analyse door middel van de koppeling van OCW-data aan de datasets van regio’s en andere partijen. Hierbij zijn gemeenten en regio’s gevraagd hoe het ministerie kan ondersteunen met de data die OCW tot haar beschikking heeft. Het doel is door middel van de analyse van data tot inzichten, patronen en profielen te komen. Dit heeft geleid tot een samenwerking met tien verschillende gemeenten, regio’s en één provincie. Samen met deze tien partners zetten we data experimenten op, waarvan deze hackathon in Apeldoorn er een is. Met deze hackathon hopen we nieuwe inzichten te verkrijgen over de aansluiting van het Apeldoornse onderwijs aan de arbeidsmarkt, die we mogelijk kunnen gebruiken voor vervolgonderzoek en landelijk beleid.

Heeft u een vraag over de hackathon?

Stuur dan een e-mail naar:
Marcel Veening
contact@coe-sti.eu