Over Gemeente Apeldoorn

Maatschappelijke vraagstukken zijn vaak complex, zo ook vragen rondom de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Veel partijen zijn betrokken en zij verzamelen en analyseren op verschillende manieren data. Als gemeente Apeldoorn zijn wij op zoek naar nieuwe manieren om kennis te ontsluiten, zodat wij ons beleid en de effecten kunnen verbeteren. Big Data Onderzoek en het koppelen van verschillende databronnen is voor ons een nieuw terrein. Wij ontdekken graag hoe deze manier van onderzoek kan bijdragen aan het verkrijgen van nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen om de doorstroom van onderwijs naar werk te kunnen versoepelen

Contact

Gemeente Apeldoorn
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

 

—–

Heeft u een vraag over de hackathon?

Stuur dan een e-mail naar:
Marcel Veening
contact@coe-sti.eu