Datablog skills

In deze datablogs voor Hack de Toekomst lichten wij steeds een dataset uit ter voorbereiding op de hackathon. We trappen af met een vraag uit de challenges: Wat zijn belangrijke beroepen of skills in regio Apeldoorn en hoe gaan deze veranderen?

Context

De toenemende technologisering zal voor veel beroepen gevolgen hebben en ook voor alle opleidingsniveaus door o.a. robotisering en automatisering. Welke skills hebben mensen in de toekomst nodig? Wat zijn belangrijke skills in de regio Apeldoorn en lopen deze minder of meer risico voor robotisering en automatisering?
We kunnen voor deze onderzoeksvragen beter vanaf de arbeidskant redeneren dan de opleidingskant. Iemand die een studie doet, vindt niet perse een studie gerelateerde baan. Van alle bedrijven houdt de Kamer van Koophandel gegevens bij hoeveel werknemers er werken, en in welke sector het bedrijf valt. Hiervoor is door het CBS een Standaard Bedrijfsindeling (SBI) gemaakt welke gebaseerd is op de Europese NACE-code en ISIC van de Verenigde Naties. Deze sectoren zijn vervolgens weer te koppelen aan niveau’s en opleidingsdomeinen.

Visualisatie

Om te kijken wat belangrijke arbeidssectoren zijn van een gemeente kunnen we kijken naar het aantal werknemers per SBI. Als data gebruiken we hiervoor “Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio” van het CBS en bekijken Apeldoorn en Haarlem, omdat beide gemeenten een middelgrote stad zijn met zo’n 160 duizend inwoners, maar beide gemeenten verschillen significant op een paar SBI’s. Zie hieronder een visualisatie met behulp van D3js van de procentuele verdeling in werknemers van beide steden.

Een aantal hoofdkantoren in Apeldoorn hebben een impact op deze uitslag, zo zit er het hoofdkantoor van “Even Apeldoorn bellen” Centraal Beheer in Apeldoorn met 4800 werknemers (van de totaal 5800 werknemers werkzaam in de categorie FinanciĆ«le dienstverlening) en een van de hoofdkantoren van de Belastingdienst is ook een grote werkgever in Apeldoorn (categorie Openbaar bestuur en overheidsdiensten). Bij Haarlem is te zien dat (hoger)onderwijs een stuk groter is, met 2 hogescholen waarvan Inholland met ruim 7.300 studenten, tegenover de hogeschool Saxion locatie Apeldoorn met 964 studenten (jaarverslag pagina 65). Verder is te zien dat Haarlem een grotere horeca en recreatie sector heeft dan Apeldoorn.

De vervolgvragen

  • Wat zijn de skills die nodig zijn voor deze arbeidssectoren, en welke opleidingsrichtingen en niveaus (MBO/HBO/WO) passen hierbij?
  • Wat zijn de ontwikkelingen in werkgelegenheid in deze arbeidssectoren onder andere met betrekking tot automatisering/robotisering?
  • Zijn de opleidingen die gekozen worden in de regio Apeldoorn meer of minder toekomst bestendig dan het landelijke gemiddelde?
  • Zijn er nog significante verschillen tussen de werknemers die in Apeldoorn maar niet werken en de werknemers die zowel wonen als werken in Apeldoorn?

Datasets

Die bij deze vragen te gebruiken zijn:

CBS: Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83582NED/table
Gebruikt in bovenstaande visualisatie.

CBS: Combinatie crebo (Centraal Register Beroepsonderwijs) en beroep
https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/crebo/crebo-2.jsp
Koppeltabel om de vele opleidingen te aggregeren naar bijv. domein.

DUO: CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs)
https://www.duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs/studentenadministratie/croho.jsp
Koppeltabel om de vele opleidingen te aggregeren naar onderdeel.

CBS: Indicatoren op gemeenteniveau over Apeldoorn, 2014-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/05/indicatoren-op-gemeenteniveau-over-apeldoorn-2014-2018
O.a. informatie over productiviteit en aantal personen die in Apeldoorn wonen en/of werken naar onderwijsniveau en -richting.

DUO: Middelbaar beroepsonderwijs, aantal deelnemers per instelling opleiding etc.
https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/onderwijsdeelnemers/deelnemers-mbo3.jsp
In deze DUO dataset is de ‘kwalificatie code’ kolom een referentie naar een crebo code.

DUO: Aantal hbo inschrijvingen
https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/ho/ingeschreven/hbo-ingeschr/ingeschrevenen-hbo4.jsp
De opleidingscode kan worden gekoppeld met behulp van CROHO naar onderdeel/sector.

DUO: Aantal wo inschrijvingen
https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/ho/ingeschreven/wo-ingeschr/ingeschrevenen-wo4.jsp
De opleidingscode kan worden gekoppeld met behulp van CROHO naar onderdeel/sector.

De dataset die SBI’s kan koppelen aan opleidingsrichtingen (crebo & croho) zal nog worden toegevoegd.