Data

Er bestaat op onderwijs gebied een hoeveelheid aan open data van verschillende organisaties en over verschillende sectoren in het onderwijs. Omdat tijdens de hackathon gewerkt wordt aan specifieke vragen rond de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, zijn alvast verschillende datasets geselecteerd. Je kunt de geselecteerde data raadplegen via het dataportaal van Open State Foundation. Dit portaal wordt in de komende weken aangevuld.

De volgende partijen stellen hun data beschikbaar

  • UWV
  • CBS
  • DUO
  • ROA
  • SBB
  • Gemeente Apeldoorn
  • ROC Aventus
  • Werkbedrijf Lucrato

Datablogs

Welke informatie staat er in de datasets? Hoe kun je die slim koppelen? En wat zijn mogelijke uitkomsten waar je in de hackathon op verder kunt bouwen? Om je te inspireren en alvast een beetje op weg te helpen, zullen hier in de komende weken een aantal datablogs worden gepost!

 

Heeft u een vraag over de hackathon?

Stuur dan een e-mail naar:
Marcel Veening
contact@coe-sti.eu