Challenge 1: Studentenstromen

Apeldoorn heeft een sterke en stabiele economie. Er werken bijna 100.000 mensen in onze stad. Topsectoren zijn de maakindustrie, IT, logistiek , zorg en toerisme. Binnen deze sectoren zijn er volop baanmogelijkheden voor afgestudeerde HBO en WO ‘er. Het zijn niet alleen de banen die het werken in Apeldoorn interessant maakt. Ook hebben we een goed woon- en leefklimaat, sportvoorzieningen op alle niveaus, uitgaansmogelijkheden in de binnenstad en aansprekende evenementen. En we liggen we centraal in Midden Nederland met directe verbindingen naar de Randstad. Toch lijkt het soms een uitdaging om jonge inwoners aan onze regio te binden. Daarom willen we meer inzicht in de volgende aspecten: wat maakt dat leerlingen kiezen voor een bepaalde studie/plek? Komen studenten na hun studie ook weer terug en zo ja, waarom? En aan welke beroepen/studies heeft deze regio dan behoefte? Lukt het ze om ook een baan te vinden? Deze vragen willen we beantwoorden in de hackathon.

Challenge 2: skills van de werknemer van de toekomst

De toenemende technologisering zal voor veel beroepen gevolgen hebben en ook voor alle opleidingsniveaus. Niet alleen voor werknemers in de technische sectoren, maar ook bijvoorbeeld in de zorg (b.v. robotisering) en administratieve beroepen (b.v. door automatisering). We willen natuurlijk dat iedereen in de toekomst passend werk kan vinden en ook plezier in haar of zijn werk heeft. Maar welke skills hebben mensen daarvoor in de toekomst nodig? Aanpassingsvermogen aan veranderende werkomstandigheden en verdere technologisering is voor de hand liggend en geldt voor iedereen. Maar voor de verschillende beroepen en – opleidingsniveaus zijn er daarnaast nog andere skills nodig. Maar welke zijn dat? Deze hackathon moet ons daar een antwoord op geven.

Challenge 3: jongeren in kwetsbare positie

Deze challenge richt zich specifiek op jongeren in kwetsbare posities. Jongeren die vanuit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs of de entreeopleiding mbo de stap naar werk willen maken hebben daar vaak moeite mee. Wat weten we over deze jongeren? Hoe ziet deze groep eruit? Hoe vinden zij hun weg op de arbeidsmarkt? Hoe kunnen we er in samenwerking met werkgevers voor zorgen dat er voor hen een passende plek te vinden is en hoe kan het onderwijs worden ingericht om ook hen binnenboord te houden? Juist voor deze doelgroep is het van belang te weten wie deze jongeren zijn, hoeveel het er zijn en welke kenmerken ze hebben. Want pas wanneer we goed zicht hebben op deze doelgroep kunnen betrokken partijen afspraken maken om de overstap naar de arbeidsmarkt goed te laten verlopen. Kun jij dit inzichtelijk maken? En heb je goede ideeën hoe we deze jongeren beter kunnen helpen? Doe dan mee aan deze challenge!

Heeft u een vraag over de hackathon?

@contact@hackdetoekomst.nl

Gemeente Apeldoorn 055 580 21 76

Contact Adres: (niet het adres van de hackathon)

Stationplein 50
Postbus 9033
7300 ES
Apeldoorn