Challenge 1: Studentenstromen

Apeldoorn heeft een sterke en stabiele economie. Er werken bijna 100.000 mensen in onze stad. Topsectoren zijn de maakindustrie, IT, logistiek, zorg en toerisme. Binnen deze sectoren zijn er volop baanmogelijkheden voor afgestudeerde mbo’ers, hbo’ers en wo‘ers. En Apeldoorn ligt centraal in het land met directe verbindingen naar de Randstad. Om die economie te versterken en draaiende te houden is het van belang dat er voldoende jongeren doorstromen naar onze arbeidsmarkt.

Toch is het een uitdaging om jonge inwoners aan deze regio te binden. Het aanbod van hoger onderwijs is minimaal. Daarnaast is de verwachting dat het aantal vmbo-leerlingen in Apeldoorn in de komende jaren gaat dalen. Ook dit heeft gevolgen voor de beroepsbevolking van de toekomst. De vraag is dus: hoe stoppen we de Groene Vlucht? We hebben nauwelijks inzicht in de bewegingen die jongeren maken en wat daarvan de invloed is op Apeldoorn en de regio. Daarom hebben we dringend informatie nodig over de volgende vragen: wat en waar gaan leerlingen na hun middelbare school studeren? Komen leerlingen die verhuizen voor hun studie ook weer terug en zo ja, waarom? En lukt het ze vervolgens om ook een baan te vinden? Deze challenge kan benaderd worden vanuit verschillende invalshoeken, namelijk die van de student of die van de arbeidsmarkt. Er kan voor gekozen worden een van de invalshoeken te bestuderen, maar juist de koppeling maakt de challenge interessant.

Mogelijke invalshoeken 

Studentperspectief

 • Welke vervolgopleiding (inclusief instelling) kiezen VO-leerlingen uit Apeldoorn?
 • In hoeverre komen leerlingen die Apeldoorn verlaten, later weer terug?
 • Zijn hierin er verschillen tussen verschillende sectoren (ICT/Zorg)?

 

Arbeidsmarktperspectief

 • Welke bedrijven vestigen zich hier en waarom?
 • Wat zijn de kansen voor mbo-hbo-wo afgestudeerden in Apeldoorn?
 • Is er ruimte voor of vraag naar jongeren op de lokale arbeidsmarkt?
 • Sluiten de opleidingen die hier worden aangeboden aan op de lokale arbeidsmarkt?

Challenge 2: skills van de werknemer van de toekomst

De toenemende technologisering zal voor veel beroepen gevolgen hebben, en ook voor studenten van alle opleidingsniveaus. Niet alleen voor werknemers in de technische sectoren, maar bijvoorbeeld ook in de zorg (b.v. door robotisering) en administratieve beroepen (b.v. door automatisering). We willen natuurlijk dat iedereen in de toekomst passend werk kan vinden en ook plezier in haar of zijn werk heeft. Maar welke opleiding en welke skills hebben mensen daarvoor in de toekomst nodig? Het is de ultieme vraag die overal in de wereld gesteld wordt. Denk aan de discussies over de 21st Century Skills. Aanpassingsvermogen aan veranderende werkomstandigheden en verdere technologisering zijn voor de hand liggend en gelden voor iedereen. Maar voor de verschillende beroepen en – opleidingsniveaus zijn er daarnaast nog andere skills nodig. Maar welke zijn dat in de regio Apeldoorn? Zijn de eisen en vaardigheden die hier gevraagd worden anders dan in andere delen van het land? En de vervolgvraag is minstens zo interessant: Hoe moet het onderwijs worden ingericht om jongeren hier zo goed mogelijk op voor te bereiden? Hierop zoeken we antwoorden in de hackathon.

Mogelijke invalshoeken  

 • Wat zijn belangrijke beroepen of skills in regio Apeldoorn?
 • Wat zijn de ontwikkelingen in werkgelegenheid en werkloosheid?
 • Hoe kan het onderwijsveld het beste inspelen op deze veranderingen?

Challenge 3: jongeren in kwetsbare positie

Deze challenge richt zich op jongeren die zonder diploma (startkwalificatie[1]) het onderwijs verlaten. Jongeren zonder startkwalificatie hebben meer moeite om een baan te vinden en economisch zelfstandig te worden[2]Helaas verlaat nog steeds een groep jongeren het onderwijs zonder startkwalificatie. In deze groep willen we graag meer inzicht verkrijgen, zodat zij gerichter geholpen kunnen worden alsnog een goede plek op de arbeidsmarkt te krijgen en hun toekomstperspectief te vergroten. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die vanuit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs of een entree-opleiding mbo de stap naar werk willen maken. Hoe ziet deze groep eruit? Hoe vinden zij hun weg op de arbeidsmarkt? Hoe kunnen we er in samenwerking met werkgevers voor zorgen dat er voor hen een passende plek te vinden is? Of hoe kan het onderwijs worden ingericht om te zorgen dat ze toch onderwijs blijven volgen? Kun jij dit inzichtelijk maken? En heb je goede ideeën hoe we deze jongeren beter kunnen helpen? Doe dan mee aan deze challenge! Een concrete opdracht is bijvoorbeeld: Bedenk een nieuw systeem zodat deze jongeren een goede plek op de arbeidsmarkt verwerven en daarnaast hun kennis en skills kunnen blijven ontwikkelen.

Mogelijke invalshoeken

 • Wat is het arbeidsmarktperspectief voor entreeleerlingen?
 • Waar komen deze jongeren terecht? Welk gedeelte zit in werk? Welk gedeelte in opleiding? Welk gedeelte is niet inzichtelijk?
 • In hoeverre spelen achtergrondkenmerken een rol bij de succesvolle doorstroom naar opleiding of werk?

 

[1] Een startkwalificatie wordt gezien als het minimale niveau om een volwaardige plek op de arbeidsmarkt te veroveren. Het gaat om een afgeronde havo-, vwo- of mbo-2 opleiding.

[2] CPB (2018). Waarde van een startkwalificatie.

 

Heeft u een vraag over de hackathon?

Stuur dan een e-mail naar:
Marcel Veening
contact@coe-sti.eu