Team Eddy winnaar van Hack de Toekomst

Datum:
7 en 8 maart 2019
Locatie:
Laan van de Mensenrechten 500
Apeldoorn

Bekijk op Googlemaps

Welkom bij hackathon Hack de Toekomst!

Een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is ontzettend belangrijk. Maar dat loopt niet altijd even soepel: een opleiding matcht niet met de vaardigheden die jongeren in de praktijk nodig hebben, jongeren trekken weg naar andere steden of halen geen diploma wat het vinden van een baan erg lastig maakt. Help Apeldoorn in de zoektocht naar oplossingen op deze vraagstukken en meld je snel aan voor de hackathon! Het winnende team ontvangt een bedrag van €1500!

Over de hackathon

Waarom een hackathon?

Aansluiting op de arbeidsmarkt een van de belangrijkste doelen van het onderwijs. Toch blijkt dit niet makkelijk: de wereld en de arbeidsmarkt veranderen voortdurend. En blijkt soms geen goede match te zijn tussen aanbod van scholen en vraag vanuit de markt. Voor onderwijsinstellingen is het een continue zoektocht om hierop zo goed mogelijk in te spelen. Daarbij hebben we jullie hulp nodig! In een hackathon gaan we op zoek naar patronen in studentenstromen en arbeidsmarktgegevens en bedenken we nieuwe ideeën om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

Challenges en data

Drie challenges staan tijdens deze hackathon centraal, voorafgaand aan de hackathon kun je je voorkeur opgeven voor één van de challenges.
  • Studentenstromen
  • Skills van de werknemer van de toekomst
  • Jongeren in kwetsbare posities

 

Het thema

Verbinding tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.

Wie zoeken wij?

Samenwerking met bedrijfsleven, kennisinstellingen en, vooral, studenten.

Hack de Toekomst wordt georganiseerd door:

Ministerie van OCW

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de mogelijkheden verkend van data analyse door middel van de koppeling van OCW-data aan de datasets van regio’s en andere partijen. 

Gemeente Apeldoorn

Maatschappelijke vraagstukken zijn vaak complex, zo ook vragen rondom de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Veel partijen zijn betrokken en zij verzamelen en analyseren op verschillende manieren data. 

Lees meer

Centre of Excellence

Het Centre of Excellence is een Apeldoorns innovatieplatform. Het Center is opgericht in 2014 en inmiddels uitgegroeid tot een ecosysteem van organisaties, (kennis)instellingen, ondernemers en overheid.

ROC Aventus

Aventus is een mbo-school in de Stedendriehoek met locaties in Apeldoorn, Deventer en Zutphen en biedt mbo-opleidingen, entreeopleidingen, volwasseneneducatie en VAVO (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs).

De hackathon wordt georganiseerd in samenwerking met

Bekijk het laatste nieuws

Nieuws

Heeft u een vraag over de hackathon?

Stuur dan een e-mail naar:
Marcel Veening
contact@coe-sti.eu